ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุม IPST-Microbox SE

ซอฟต์แวร์ Arduino เวอร์ชั่นล่าสุดจาก inex ผู้ผลิต IPST Microbox

ซอฟต์แวร์ Arduino เวอร์ชั่นล่าสุดจาก inex ผู้ผลิต IPST Microbox จะช่วยให้สามารถใช้งานกับบอร์ดได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง library เพิ่มเติม

สามารถเลือกติดตั้ง library เริ่มต้นสำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด จาก inex ได้เลย

  • ซอฟต์แวร์ Arduino จาก inex สำหรับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ดังต่อไปนี้
  • Unicon Board , บอร์ด POP-XT , XT+ , ชุดหุ่นยนต์ POP-BOT XT
  • IPST-MicroBOX SE
  • ชุดหุ่นยนต์ Robo-Creator XT และบอร์ด ATX2
  • POP-X2
  • POP-7
  • i-Duino UNO / R3B

ดาวน์โหลด Arduino1.8.8_IoT_Setup181217.exe สำหรับ Windows
ดาวน์โหลด Arduino1.8.8_IoT_Setup181217.dmg สำหรับ MAC OS X

ที่มาข้อมูล https://inex.co.th/shop/index.php/software-download
สามารถติดตามอัพเดทซอฟต์แวร์ของ inex ได้จากลิงค์ข้างต้น

 

ซอฟต์แวร์ Arduino โดยเว็บไซต์ Arduino โดยตรง

ซอฟต์แวร์ Arduino นี้ ผู้งานต้องทำการเพิ่ม library ของบอร์ดที่ต้องการเขียนโค้ดควบคุม เพื่อใช้งาน

ซึ่งขณะนี้ ซอฟต์แวร์ Arduino ปัจจุบันเป็น Version 1.8.9
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://www.arduino.cc/en/Main/Software

ใส่ความเห็น