แผงวงจร IPST Microbox SE

แผงวงจร IPST Microbox SE

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเรียนรู้กล่องสมองกลคือชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE) ที่มีแผงวงจรหลักชื่อ IPST-SE มีหน้าตาแสดงดังรูปพร้อมคำอธิบายของส่วนประกอบต่างๆ

แผงวงจร IPST-SE เป็นแผงวงจรสำหรับการควบคุมหลักมีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega644P เป็นหัวใจในการควบคุมการทำงาน โดยการเขียนโปรแกรมจะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ จากซอฟต์แวร์ Arduino IDE 1.7.10 ก่อนส่งข้อมูลมายังตัวบอร์ดด้วยพอร์ต USB บนแผงวงจรควบคุมนี้ มีจุดต่อเพื่อรับสัญญาณจากตัวตรวจจับภายนอกทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลเพื่อช่วยให้แผงวงจรสามารถรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสง, อุณหภูมิ, ระยะห่างจากวัตถุของตัวตรวจจับ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีจุดต่อเพื่อส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกอาทิ ไดโอดเปล่งแสง ลำโพง มอเตอร์ไฟตรง และเซอร์โวมอเตอร์ ด้านการแสดงผล แผงวงจร IPST-SE มี จอแสดงผลแบบกราฟิก LCD สี ขนาด 1.8 นิ้วในตัว มีความละเอียด 128 x 160 จุด แสดงตัวอักษรได้สูงสุด 21 ตัวอักษร 16 บรรทัด แสดงภาพกราฟิกสีได้ (ไม่รองรับภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง) และเลือกทิศทางในการแสดงผลได้

คุณสมบัติของแผงวงจรหลัก IPST-SE

 • ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตเบอร์ ATMEGA644P ของ ATMEL
 • รองรับการเขียนโปรแกรมจาก ภาษาแอสเซมบลี,เบสิก และภาษา C โดยเน้นการใช้งานภาษา C/C++
 • ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาจาก Crytal 16 MHz
 • มีหน่วยความจำโปรแกรม 64 kByte
 • มีหน่วยความจำ RAM 1 kByte
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB (Mini USB) สำหรับดาวน์โหลดและสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
 • มีจุดต่อแบบ 3 ขา แบบ JST (ไฟเลี้ยง , สัญญาณ, กราวด์) จำนวน 20 จุด แบ่งเป็น
  • เป็นขาพอร์ตอินพุต/เอาต์พุตดิจิตอลได้ทั้ง 20 ขา
  • ขาพอร์ตอินพุตอะนาลอกได้ 7 ขา
  • ขาสื่อสารอนุกรมชุดที่ 2 (Serial1: TxD,RxD) 2 ขา
  • ขาสื่อสารระบบบัส I2C (SCL,SDA) 2 ขา
 • มีจุดต่อสำหรับใช้งานกับเซอร์โวมอเตอร์ 4 ช่องพร้อมวงจรจำกัดแรงดันเพื่อป้องกันความเสียหายกับเซอร์โวมอเตอร์
 • มีชุดวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง 2 ชุดพร้อมไฟแสดงผล ขับกระแสสูงสุดไม่เกิน 1000mA ต่อช่อง
 • ใช้ไฟเลี้ยง 4.8V ถึง 12V (กรณีใช้งานกับมอเตอร์ไฟตรง แรงดันไฟเลี้ยงไม่ควรเกิน 8.4V)
 • มีชุดรักษาระดับแรงดันคงที่ +5V 2A แบบสวิตชิ่ง เพื่อจ่ายๆฟเลี้ยงให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์
 • มีโมดูลแสดงผลแบบกราฟิกแบบสี ความละเอียด 128×160 จุด พร้อมไลบรารี่แสดงผลข้อความ 21 ตัวอักษร 16 บรรทัด
 • มีสวิตช์ (OK ,SW1) และ ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Knob) รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อกดคีย์และสร้างเมนูต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • มีวงจรป้องกันการกลับขั้วของแบตเตอรี่ ป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด
 • มีจุดต่อ ISP สำหรับการอัพเกรดหรือกู้เฟิร์มแวร์ โดยใช้ชุดเครื่องโปรแกรม ISP จากภายนอก (แนะนำ AVR-ISP mark II จาก Atmel)
 • รองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Arduino ที่ทำงานได้ทั้งบน Windows และ Mac

ที่มา

https://inex.co.th/shop/ipst-se.html

ใส่ความเห็น