การอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับไมโครบิต microbit

การอัพเดทเฟิร์มแวร์ (Firmware) ไมโครบิต (micro:bit)

ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ล่าสุด นามสกุล .hex จากเว็บไซต์ https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/