ตัวอย่างการทำงานของหุ่นยนต์

ตัวอย่างรูปแบบการทำงานของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบขา

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=hhxl_4FT4So&t=31s

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=nBy2W23qlAM&t=17s

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา 
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=VOjfQdrBT80

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=DxuafuXURCM

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=bteVrmNsCwQ

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=1zeS3hzO228

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=1H3951BcQeY

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=ZSc0fL-ZNBc

หุ่นยนต์เดินด้วยขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=1kkmG-XAS2c&t=163s

หุ่นยนต์เดินด้วยขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=4E2HsPfZmso

 

หุ่นยนต์เดิน 2 ขา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Z7N0xCDVzIA&t=283s

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา พร้อมรีโมท
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=utw_NXY7UU4

รีโมทหุ่นยนต์ บังคับมือ
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=SluKWVTsCAI

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา ต่อสู้
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=yrUj2zHQIpc

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา ต่อสู้
ที่มา

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา ต่อสู้
ที่มา

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา ต่อสู้
ที่มา

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
ที่มา

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา ต่อสู้
ที่มา