คู่มือ IPST MicroBox SE

คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE] กับ Arduino IDE

หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับภาษา C/C++ สำหรับ IPST-MicroBOX [SE] with Arduino IDE 

คู่มือปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ iBOT IPST-MicroBOX SE

คู่มือการสร้างหุ่นยนต์ IPST-BOT SE

คู่มือขั้นตอนการสร้างหุ่นยนต์ IPST SE Robot

ที่มาข้อมูล

https://inex.co.th
https://issuu.com/innovativeexperiment

ใส่ความเห็น