แบบต่อหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3 Education

แบบต่อหุ่นยนต์ LEGO EV3
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ link ใต้ภาพ

Driving Base


download file Driving Base

Robot Arm

download file Robot Arm 

Gyro Boy

download file Gyro Boy

Puppy

download file Puppy

Color Sorter

download file color sorter

Stair Climber

download file Stair Climber

Remote Control

download file Remote Control

Znap

download file Znap

Spinner Factory

download file Spinner Factory

Elephant

download file Elephant

Tank Bot

download file Tank Bot

ที่มาข้อมูล :

https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3/building-instructions