คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ปี 2558

มีหลายท่านสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ. ในปีนี้
ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงได้รวบรวมคำถาม คำตอบต่างๆไว้ เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมกติการายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จึงขอรวมคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ การแข่งขันหุ่นยนต์ปีนี้

คำถาม-คำตอบ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชุดที่ 1

 

 

คำถามทั่วไป

ถาม นักเรียนสามารถดูเอกสาร/คู่มือในระหว่างขั้นตอนการประกอบได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้

ถาม ไม่อนุญาตให้ขึ้นรูปวัสดุมาก่อน การนำแผ่นอะคิลิก มาผ่านความร้อนแล้วตัดงอแบบนี้ถือเป็นการขึ้นรูปหรือไม่

ตอบ ไม่ถือว่าเป็นการขึ้นรูป

ถาม การให้คะแนนการนำเสนอ 100 คะแนน ต้องนำมารวมกับคะแนนทำภารกิจเป็นหลัก เพื่อหาตัวแทนเขตพื้นที่

ตอบ ไม่นำมารวม ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่และระดับภาค

ถาม แบบของสนามทาง สพฐ.จะมีไฟล์ให้โรงเรียนดาวน์โหลดหรือไม่

ตอบ มีให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ ทางแบบสนาม และแบบให้คะแนน

ถาม คำสั่งโปรแกรมที่เขียนเพื่อควบคุมหุ่นยนต์สามารถเขียนล่วงหน้าได้เลย หรือต้องเขียนขึ้นในช่วงเวลาประกอบหุ่นยนต์

ตอบ สามารถเขียนมาล่วงหน้าหรือเขียนในช่วงเวลาประกอบหุ่นยนต์ได้

ถาม ในการแข่งขันผู้แข่งขันต้องนำคอมพิวเตอร์ไปเองหรือใช่ของฝ่ายสถานที่

ตอบ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียม เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง

ถาม ตามความ “ใช้วัสดุทั่วไปอย่างไม่จำกัด เช่น พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น สามารถเลื่อย ตัด เจาะ มาก่อนล่วงหน้า หรือจะเลื่อย ตัดและเจาะเพิ่มเติมที่สนามแข่งขันได้ แต่ต้องแยกชิ้นส่วน ห้ามมีการยึดด้วยน็อต ติดกาว หรือเชื่อมต่อด้วยวิธีการใดๆ มาก่อน

– กรณีใช้วัสดุสำเร็จรูปให้แยกชิ้นส่วนมา

– ไม่อนุญาตให้นำวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ มาใช้ในการแข่งขัน”

ชิ้นส่วนที่เตรียมไว้ก่อน สามารถตัด งอ หรือกลึงได้เลยเปล่าครับ โดยเฉพาะจากข้อที่ ไม่อนุญาตให้นำวัสดุที่ขึ้นเป็นทรงต่างๆมาใช้ในการแข่งขัน

ตอบ ไม้ พลาสติก โลหะ สามารถตัด เจาะ งอ กลึง เป็นชิ้นๆ มาก่อนได้ แต่ไม่อนุญาตให้ตัด เจาะ งอ กลึง เป็นโครงสำเร็จรูป ส่วนวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงคือการใช้วัสดุที่ขึ้นรูปเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อแข่งขันเฉพาะ โดยขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D หรือเครื่องขึ้นรูปอื่นๆ

ถาม การวัดขนาด 40x40x40 ซม. เมื่อหย่อนลงกล่อง ในกล่องต้องให้หน้าหุ่นยนต์ตรง หรือตะแคง เอียงเพื่อให้หุ่นยนต์อยู่ในกล่องได้เพราะถ้าสามารถวางแนวทะแยงได้ ขนาดหุ่นจะยาวกว่าปกติ

ตอบ การวัดหุ่นยนต์จะอยู่ในลักษณะหน้าตรงเท่านั้น

 

สนามประถมศึกษา

ถาม หุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาสามารถบังคับด้วยมือ โดยใช้ตัวควบคุมแบบมีสาย หรือไม่มีสายก็ได้ ใช่หรือไม่ครับ

ตอบ หุ่นยนต์ต้องทำงานด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว และทำงานแบบอัตโนมัติโดยเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งอาจจะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดการเคลื่อนที่หรือการเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

สนามมัธยมศึกษาตอนต้น

ถาม พื้นสนามทำด้วยอะไร เพราะมีผลต่อการกลิ้งของวัตถุ เป็นไม้ หรือไวนิล หรือไม้ที่ปูผ้าด้วย หรืออย่างอื่น

ตอบ พื้นสนามทำด้วยไวนิล วางกับพื้นโดยตรง หรือมีไม้อัดมารองก่อน ขึ้นอยู่กับผู้จัดการแข่งขัน

ถาม สนามมีขอบที่เป็นชึ่ง เหมือนกับโต๊ะสนุกจริงๆหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่ามีขอบยางเพื่อให้วัตถุเด้งสะท้อนกลับ(วัตถุคือ ลูกกอฟล์ ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง )

ตอบ สนามมีขอบ ทำจากไม้

ถาม วงกลมสีขาว รัศมีเท่าไร

ตอบ อยู่ในสเกลสนาม

ถาม หลุมที่ให้ลูกปิงปอง ลูกเทนนิสลงรัศมีเท่าไร

ตอบ อยู่ในสเกลสนาม ซึ่งการยิงลงหลุม หมายความว่า ลูกสีจะต้องผ่านออกไปตรงมุมสนาม

ถาม หุ่นยนต์เรายกไปวางและแทงทีละลูกหรือต้องให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปหาลูกกอฟล์

ตอบ จากข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์ สามารถทำให้หุ่นยนต์มีลักษณะอยู่กับที่ได้ หรือสามารถเคลื่อนที่เองก็ได้ กรณีใช้แบบอยู่กับที่ ก็ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้มือยกหุ่นยนต์ไปวาง ณ จุดที่จะแทงได้เลย แต่ถ้าใช้แบบเคลื่อนที่ได้เอง ก็บังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปเอง

ถาม สนามต้องยกพื้นขึ้นไหม ถ้ายกประมาณเท่าไร

ตอบ ไม่ต้องยกสูงจากพื้น

ถาม กติกาของ ม.ต้น ในส่วนของการเคลื่อนที่ไม่จำกัดใช่หรือไม่ เป็นล้อ เป็นขาอื่นๆได้หมด

ตอบ หากจะใช้แบบเคลื่อนที่ ไม่จำกัดวิธีการเคลื่อนที่ จะเป็นล้อหรือเป็นขาแบบก้าวเดินก็ได้

ถาม หุ่นยนต์นักสนุกเกอร์ ระดับ ม.ต้น หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะมีลักษณะติดตั้งอยู่กับที่หรือสามารถเคลื่อนที่ได้ มีหน้าตาอย่างไร

ตอบ สามารถทำให้มีลักษณะติดตั้งอยู่กับที่ก็ได้หรือสามารถเคลื่อนที่ก็ได้ ส่วนหน้าตาหุ่นยนต์ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละทีมแต่ให้อยู่ในกติกา

ถาม หุ่นยนต์ ม.ต้นสนุกเกอร์ เราสามารถใช้หุ่นยนต์หนีบลูกกอล์ฟ ไปวางใกล้ๆลูกสีได้หรือไม่ หรือต้องใช้ไม้ตีไปหาลูกสีเองตลอด

ตอบ ไม่สามารถหนีบได้ ลูกกอล์ฟจะต้องวางบนเส้นรอบวงของวงกลมเท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันใช้มือจับได้ และใช้ไม้คิวจากตัวหุ่นยนต์แทงลูกไปหาลูกสีเอง

ถาม เมื่อทำการยิงลูกกอฟล์แล้ว ต้องมีการยิงลูกถัดไป การเล็งเพื่อยิงลูกถัดไปให้บังคับด้วยรีโมทหรือใช้มือเคลื่อนย้ายตัวหุ่นยนต์ ถ้าบังคับด้วยรีโมท ต้องใช้วิธีการเคลื่อนที่แบบใด ก้าวเดิน หรือวิธีใด

ตอบ กรณีใช้หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ก็บังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เองไม่จำกัดวิธีการเคลื่อนที่ แต่ถ้าใช้แบบติดตั้งอยู่กับที่ก็ใช้มือยกหุ่นยนต์ได้เลย

ถาม หุ่นยนต์ ม.ต้นจำกัดขนาดไหม

ตอบ จำกัด ไม่เกิน40x40x40 ซม.

ถาม ในการแทงลูกขาวแต่ละครั้ง แทง 1 ครั้ง แล้วนำมาวางใหม่ในวงกลมหรือไม่

ตอบ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เมื่อยิงลูกขาวไปแล้ว ให้นำกลับมาตั้งใหม่อีกครั้งที่เส้นรอบวงของวงกลมโดยใช้มือจับ

ถาม สนามแข่งขัน “พื้นที่วางลูกขาว” พื้นที่ใดก็ได้ บนเส้นรอบวงกลม “แสดงว่าต้องบนเส้นรอบวงกลมใช่หรือไม่”
เพราะต่างจากพื้นที่วางหุ่นยนต์ “อยู่ภายในวงกลม”

ตอบ ถูกต้อง

ถาม จากข้อความในกติกา 4.6 ข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ข้อ 1) และ ข้อ 6) ขัดแย้งกันหรือไม่

1) ทีมจะสามารถทำการยิงกี่ครั้งก็ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

6) ในกรณีที่ยิงลูกสีแดงไม่ลงหลุม กรรมการจะเก็บลูกสีแดงนั้นออกนอกสนาม

ตอบ ข้อ 1 หมายความว่า การยิงลูกตามลำดับการยิง

ข้อ 6 เนื่องจากมีการกำหนดจุดให้ เมื่อยิงสีแดงไม่ลงหลุม กรรมการจะเก็บลูกออก นั่นหมายความว่าสามารถยิงลูกสีแดงได้ทั้งหมด 6 ครั้ง

ถาม เมื่อเรายิงลูกสีไปแล้วลงหลุม แต่ลูกขาววิ่งตามลงไปด้วย ถือว่าได้คะแนนลูกสีหรือไม่

ตอบ ไม่ได้ และถูกหักคะแนน – 1

ถาม การเริ่มเล่น ทำอย่างไร

ตอบ จุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์จะวางอยู่ในจุดที่ระบุโดยกรรมการ เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งนำหุ่นยนต์ของตนไปวางในบริเวณวงกลม เพื่อเริ่มการแข่งขัน

 

สนามมัธยมศึกษาตอนปลาย

ถาม หุ่นยนต์ ม.ปลาย ตัวที่ 1 send สามารถนำลูกปิงปองไปได้รอบละกี่ลูก หรือไม่จำกัด
ตอบ รอบละ 1 ลูก

ถาม เมื่อตัวที่ 1 ส่งเสร็จแล้วต้องกลับมาที่จุด Start อีกเพื่อรับลูกปิงปอง หรือไม่ต้องก็ได้

ตอบ ต้องกลับมารับที่จุด Start อีก

ถาม ถ้าส่งได้ครั้งละลูก สามารถมารับลูกบาสใหม่ได้หรือไม่ แล้วเดินทางด้วยเส้นทางเดิม หรือเส้นทางตามเข็มนาฬิกา

ตอบ ต้องเดินกลับไปจุด Start ในลักษณะวงกลม ซึ่งจากจุด Start สามารถเดินออกทางทิศทางใดก็ได้

ถาม หุ่นยนต์ ม.ปลายตัวที่ 2 shoot การโยนจำกัดวิธีหรือไม่ หรือทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกปิงปองลอยออกไปจนผ่านห่วง

ระยะห่างของเส้นกำหนดคะแนน ของ ม.ปลาย อยากทราบรายละเอียด

ตอบ ไม่จำกัดวิธีการโยน ระยะห่างระหว่างเส้น อยู่ในสเกลสนาม

ถาม หุ่นยนต์ที่ชูตบาส ต้องเริ่มต้นที่จุดใดของสนาม

ตอบ จุด Send

ถาม การแข่งขันหุ่นยนต์ ม.ปลาย หุ่นยนต์ตัวที่ 1 ต้องเก็บลูกปิงปองเองหรือมีผู้ปล่อยตัวเป็นผู้ใส่ลูกปิงปองให้

ตอบ ผู้เข้าแข่งขันเป็นคนปล่อยใส่ในตัวหุ่นยนต์ ครั้งละ 1 ลูกเท่านั้น

ถาม จุดยิงของหุ่นยนต์ตัวที่ 2 ที่มีคะแนนกำหนด เช่น 50,40,30,20,10 สามารถเลือกจุดยิงจุดใหนก็ได้หรือต้องยิงตามลำดับคะแนน ไล่ลงไป

ตอบ จุดไหนก็ได้ ไม่ต้องไล่ลำดับคะแนน

ถาม เริ่มต้น หุ่นอัตโนมัติตัวที่ 1 ลูกบาส (บิงปอง) อยู่ที่หุ่น หรือต้องไปหยิบจากที่ใด

ตอบ ผู้เข้าแข่งขันหยิบใส่ที่ตัวหุ่นยนต์เอง

ถาม ตลอดการแข่งขันใช้ “ลูกบาส” ลูกเดียวใช่หรือไม่

ตอบ มีมากกว่า 1 ลูกได้

ถาม เมื่อส่ง “ลูกบาส” แล้วหุ่น 1 ต้องกลับจุด Start หรือไม่ กรณีหลังจากส่งลูกแล้ว หุ่นออกนอกเส้นทาง จะเริ่มใหม่อย่างไร

ตอบ ต้องกลับไปจุด Start และหลังจากส่งลูกแล้ว หุ่นออกนอกเส้นทาง จะเริ่มใหม่ที่จุด Send

ถาม ห่วงให้ห่างจากแป้นได้เท่าไร และให้อยู่ตำแหน่งใดของแป้น (น่าจะมีผลต่อระยะ)

ตอบ อยู่ในสเกลสนาม

 

——————————————————————————————————————

 

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับข้อสงสัยกติกาหุ่นยนต์ สพฐ. ปีการศึกษา 2558 ชุดที่ 2
ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2558

 

     *** คำจัดกัดความเกี่ยวกับวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ
วัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรง หมายถึง วัสดุที่มีการขึ้นรูปมาเพื่อใช้แข่งขันในกติกาการแข่งขันนี้โดยเฉพาะ และมีการจำหน่ายในท้องตลาด หรือ เว็บไซต์ทั่วไป ส่วนทีมใดหรือโรงเรียนใดมีเครื่องขึ้นรูปเอง และได้ออกแบบเป็นของทีมตัวเองสามารถนำมาใช้แข่งขันได้ ***

1.หากนำวัสดุที่เป็นเครื่องมือช่างมาปรับปรุงใช้ ตัวชิ้นส่วนที่นำมาใช้จะผิดคุณสมบัติมั้ยครับ

ตอบ ไม่ได้

2.หุ่นยนต์สนุ๊กเกอร์ ต้องมีขามั๊ย

ตอบ จะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้

3.ในกรณีที่เราใช้หุ่นยนต์สนุกเกอร์แบบเคลื่อนที่เราสามารถเลือกใช้ล้อหรือเป็นขาครับ

ตอบ ใช้ล้อ หรือ ขา ก็ได้

4.ถ้าหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา ใช้ขาเดินสี่ขาและมีล้ออิสระอยู่ด้านหน้า 1คู่ ผิดกติกาหรือไม่

ตอบ ผิดกติกา

5.สอบถามการแข่งขัน โรงเรียนเอกชนเข้าร่วมได้ไหมครับ

ตอบ สามารถร่วมได้ ให้ประสานที่เขตพื้นที่ที่สังกัดอยู่

6.สมัครอย่างไรครับ หมดเขตสมัครเมื่อไหร่ครับ

ตอบ การสมัครขึ้นอยู่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เข้าได้ที่เว็บ http://www.sillapa.net/

7.แข่งขันเริ่มวันที่เท่าไหร่

ตอบ การแข่งขันขึ้นอยู่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เข้าได้ที่เว็บ http://www.sillapa.net/

8.จากคุณสมบัติหุ่นยนต์ที่บอกว่า “เคลื่อนไหวเสมือนการเดินหรือวิ่ง โดยที่ขาของหุ่นยนต์ต้องสามารถยกขึ้นสูงจากพื้นสนามได้” แสดงว่าห้ามใช้ล้อใช่หรือไม่ครับ

ตอบ ถูกต้อง

9.ไฟล์สนามของมัธยมจะดาวน์โหลดได้เมื่อไหร่ครับ

ตอบ ดาวน์โหลดได้ที่ http://obecrobot2015.thailandrobotics.com/ หรือ คลิกที่นี่

10.ในการแข่งขันหุ่นยนต์ประถมสร้างประกอบหุ่นไปได้เลยหรือต้องประกอบที่สนามแข่งครับ

ตอบ ไปประกอบที่สนามแข่งขัน แต่สามารถตัด เจาะมาก่อนได้

11.ชิ้นส่วนที่หาซื้อมา มีรูปทรง ถือว่าเป็นวัสดุขึ้นรูปด้วยไหมครับ

ตอบ ไม่ถือ

12.หุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา คือ ต้อง มีการเขียนโปรแกรมควบคุม ให้ทำงานแบบอัตโนมัติโดยเดินไปตามเส้นทางที่กำหนด ใช่ไหมครับ แล้วเกณฑ์ทำไมกำหนดมาให้มีรีโมทคอนโทรล

ตอบ หุ่นยนต์ต้องทำงานด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว และทำงานแบบอัตโนมัติโดยเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งอาจจะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดการเคลื่อนที่หรือการเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

13.ใช้รีโมทคอนโทรลได้ทุกชนิด ทั้งแบบมีสายหรือไร้สาย สามารถประกอบเป็นชุดมาก่อนได้

ตอบ ใช้ได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย สามารถประกอบมาเป็นชุดมาก่อนได้เลย

14.หากเป็นแบบมีสาย ไม่จำกัดความยาวของสายสัญญาณ ผมงงตรงนี้ละครับ สรุปยังไงครับ

ตอบ ใช้ได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย สามารถประกอบมาเป็นชุดมาก่อนได้เลย

15.หุ่นยนต์ระดับประถมฯ เป็นแบบบังคับมือใช้รีโมท หรือแบบอัตโนมัติคะ

ตอบ หุ่นยนต์ต้องทำงานด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว และทำงานแบบอัตโนมัติโดยเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งอาจจะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดการเคลื่อนที่หรือการเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

16.อยากทราบเกี่ยวกับสนามจุดที่เป็นอุปสรรคหมายถึงอะไร และมีคะแนนให้

ตอบ หากเดินผ่านจุดก็จะได้คะแนน

17.ได้อ่านคำถาม-ตอบ ว่าหุ่นทำงานด้วยกดปุ่มเพืยงครั้งเดียวและทำงานงานอัตโนมัติเดินตามเส้น แสดงว่าเป็นหุ่นแบบอัตโนมัติใช่หรือไม่ แต่ในเกณฑ์ทำไมบอกว่าสามารถใช้รีโมทแบบมีสายหรือไร้สายก็ได้ อ่านแล้วไม่เข้าใจคะ

ตอบ เดินอัตโนมัติ ส่วนในเกณฑ์ ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์ หัวข้อรีโมทคอนโทรล เป็นข้อกำหนดโดยรวมของการใช้รีโมทควบคุมหุ่นยนต์ แต่ทั้งนี้จะต้องดูในกติกาของแต่ละระดับชั้นว่ามีข้อกำหนดเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็จะแตกต่างกันไป

18.สนามหุ่นยนต์ ม.ต้นและม.ปลาย มีบอกขนาดสนาม ขนาดพื้นที่วางหุ่นยนต์ มีขนาด เท่าไร เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร ขนาดหลุม มีขนาด เท่าไร ขอบสนามห่างกับเส้นขาวเท่าไร

ตอบ ดูได้ใน คำอธิบายรายละเอียดสนามที่ http://obecrobot2015.thailandrobotics.com/ หรือ คลิกที่นี่

19.พื้นสนามระดับประถมศึกษาทำด้วยอะไร เป็นไม้ หรือไวนิล หรือไม้ที่ปูผ้าด้วย หรืออย่างอื่น อุปสรรคที่เป็นเส้นประ /เส้นขาด มีความยาวเท่าไรครับ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ใช้ล้อได้หรือไม่

ตอบ พื้นไวนิล อาจรองด้วยไม้อัด / ใช้ล้อไม่ได้

20.การชู้ตลูกบาสสามารถใช้วิธีการยิง(เหมือนเครื่องยิงลูกเทนนิส) ได้หรือไม่

ตอบ ไม่จำกัดวิธีการชู๊ต

21.หุ่นยนต์ประถม ถ้าเพิ่มล้อประคอง กันหุ่นยนต์ล้ม จะผิดกติกามั้ย ล้อประคองนั้นไม่อยู่ในส่วน ส่งกำลังมีส่วนขับเคลื่อน ได้หรือไม่ เช่นหุ่นยนต์ 2 ขา แต่มีล้อประคองคู้หน้า

ตอบ เพิ่มล้อประคองไม่ได้

22.ม.ต้น : ที่บอกว่าถ้าหุ่นเคลื่อนที่ไม่ได้ ให้จับหุ่นมาวางในเขต ได้ หมายความว่าสามารถจับหุ่นมาเล็ง วิถีการยิงได้ ใช่หรือไม่ครับ

ตอบ จับได้เฉพาะหุ่น สามารถเล็งได้ แต่ไม่สามารถใช้มือหยิบ จับ ตั้ง เหนี่ยว กลไกการยิงสนุกเกอร์ หรือเจตนาใช้มือจับกลไกการยิง กลไกการยิงจะต้องถูกบังคับด้วยรีโมท

23.ขอขยายความเรื่องกติกาหุ่นยนต์ระดับประถม อยากให้แนบไฟล์สนามแข่งที่จะใช้จริงให้ได้ขนาดเลย และอยากทราบว่ากิจกรรมที่จะนำมาให้คะแนนนั้นมีอะไรบ้าง และข้อสุดท้าย ติดตรงที่ว่าจะใช้รีโมท หรือไม่ใช้ก็ได้(ไม่เข้าใจ) ในเมื่อสนามเป็นเส้นสีดำรู้อยู่แล้วว่าให้เดินตามเส้น แต่ทำไมถึงต้องกำกับว่ามีรีโมทหรือไม่มีก็ได้

ตอบ กติกาหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา จะเป็นรูปแบบหุ่นยนต์เดินอัตโนมัติ หุ่นยนต์ต้องทำงานด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว และทำงานแบบอัตโนมัติโดยเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งอาจจะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดการเคลื่อนที่หรือการเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
ส่วนในเกณฑ์ ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์ หัวข้อรีโมทคอนโทรล เป็นข้อกำหนดโดยรวมของการใช้รีโมทควบคุมหุ่นยนต์ แต่ทั้งนี้จะต้องดูในกติกาของแต่ละระดับชั้นว่ามีข้อกำหนดเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็จะแตกต่างกันไป

24.ใช้รอกเบ็ด สำเร็จรูปได้หรือไม่ คล้ายกับ เกียร์บล็อกหุ่นยนต์

ตอบ ไม่ได้

25.หุ่นยนต์ ส่งลูกบาสลงห่วง ไม่ใช้วิธีโยนได้หรือไม่..เช่น ยืดแขนออกให้ยาวจนถึงห่วง แล้วปล่อยลูก ลงห่วง..ทำเช่นนี้ได้หรือไม่

ตอบ ใช้โยนได้ แต่แขนจะต้องไม่ล้ำเส้นที่กำหนด ในแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้น

26.ลูกปิงปอง ม.ปลาย ให้หุ่นยนต์จับเองหรือคนบังคับส่งครับ

ตอบ คนจับส่งได้เลย

27.ในการแข่งขันระดับประถมศึกษา จะใช้หุ่นยนต์บังคับมือ แบบมีขาเดิน 6 ขา ใช้รีโมทแบบมีสายควบคุมมอเตอร์ และไม่มีชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ไม่มีโปรแกรมควบคุมหรือเซนเซอร์ใดๆ สำหรับควบคุมให้เดินตามเส้น แต่ใช้การบังคับมือให้เดินตามเส้นแทน จะใช้หุ่นแบบนี้เข้าร่วมแข่งขันได้ไหมครับ

ตอบ ไม่ได้

28. หากหุ่นยนต์ดังกล่าวตามข้อ 27 เข้าร่วมแข่งขันได้แล้วเกณฑ์ให้คะแนนการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาอย่างไรครับขอความชัดเจนด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ตอบ กติกาหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา จะเป็นรูปแบบหุ่นยนต์เดินอัตโนมัติ

29. ในการแข่งขันปีนี้ สามารถเลือกประเภทที่จะแข่งได้หรือ ต้องแข่งทั้ง3ประเภทเลย (วิ่ง สนุกเกอร์ บาส)

ตอบ ประถมศึกษาแข่ง วิ่ง ม.ต้น แข่งสนุกเกอร์ ม.ปลาย แข่งบาสเกตบอล

30. ใช้ชิ้นส่วนของเลโก้ที่ผลิตมาแล้ว ประกอบเป็นหุ่นยนต์ ถือเป็นวัสดุขึ้นรูปหรือไม่

ตอบ ใช้ได้

31. การแข่งขันหุ่นยนต์ ม.ปลาย หุ่นยนต์ตัวที่สอง โยน ลูกปิงปอง (ลูกบาส) เมื่อรับลูกแล้วสามารถเคลื่อนที่ ไปโยนลูกบอลลงห่วงตรงจุดใดก็ได้ แล้วคะแนนคืดก่อนหรือหลังเส้นคะแนน

ตอบ ก่อนเส้น

32. ระดับประถม อุปสรรคการแข่งขันคืออะไร เส้นทางวิ่งของหุ่นยนต์มีลักษณะอย่างไร พื้นสนามทำด้วยอะไร ช่องว่างในภาพสนามคืออะไร

ตอบ อุปสรรคคือ เส้นโค้ง เส้นขาด เป็นต้น เส้นทางวิ่งเป็นเส้นสีดำ พื้นสนามทำด้วยแผ่นไวนิล ช่องว่างคืออุปสรรค

33. หลังจากยิงลูกขาวไปแล้ว การนำลูกขาวกลับมาวางบนเส้นรอบวง เป็นหน้าที่ของหุ่นหรือผู้เข้าแข่งขัน

ตอบ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขัน

34. นักเรียนผมจะใช้เครื่องปริ้นท์ 3D โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และปริ้นท์ออกมาเป็นชิ้นๆ เพื่อเอาไปประกอบเป็นรูปทรง เช่นปริ้นท์ link หรือเฟือง โดยไม่ได้ปริ้นท์เป็นรูปทรงขนาดใหญ่ๆ ที่กึ่งสำเร็จรูป แบบนี้สามารถใช้ในการแข่งขันได้ไหมครับ

ตอบ กรณีนี้ถือว่านักเรียนได้ใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบวัสดุ ได้ใช้ความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นส่วนเป็นแบบ 3D หากทีมนั้นที่โรงเรียนมีเครื่องพิมพ์ 3D ก็สามารถใช้ได้ และจากคำถามทั่วไป ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2558 ที่ระบุว่าห้ามขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D นั้นทางคณะกรรมการมีวัตถุประสงค์ที่ห้ามใช้ชิ้นส่วนขึ้นรูปที่มีขายเฉพาะกติกานี้

35. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการเดินหรือวิ่งโดยที่ขาของหุ่นยนต์ต้องสามารถยกขึ้นสูงจากพื้นสนามได้อยากถามว่าจำเป็นต้องทำเป็นขาที่ขยับได้เดินตอนคนเดินใช่ไหมครับสามารถทำเป็นขาที่ไม่ขยับแต่ติดล้อเข้าไปให้มันเคลื่อนที่แทนได้ไหมครับ(แบบในภาพครับ)

ตอบ ไม่สามารถใช้ล้อได้เลย.

36. ในกรณีที่เราออกแบบหุ่นยนต์สนุ๊กเกอร์ให้มีล้อและเคลื่อนที่ได้ เราสามารถใช้มือยกหุ่นยนต์ไปวาง ณ จุดที่จะแทงได้มั้ยครับ

ตอบ ได้

37. หุ่นยนต์ระดับประถมเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบใช้ขาเดินใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

38. มี VDO ตัวอย่างการสาธิติหรือไม่ครับ

ตอบ คณะกรรมการกำลังดำเนินทำ VDO สาธิตกติกาการเล่น

39. วัสดุที่เป็นรูปทรงที่ไม่อนุญาตให้ใช้กับที่ซื้อชิ้นส่วนมาแตกกันอย่างไร อะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ขอคำชี้แจงครับ

ตอบ วัสดุที่เป็นรูปทรง หมายถึง วัสดุที่ขึ้นรูปมาเพื่อใช้แข่งขันในกติกาโดยเฉพาะ
วัสดุที่เป็นที่ซื้อชิ้นส่วน หมายถึง วัสดุที่ชิ้นส่วนทั่วไปๆแต่สามารถนำมาประกอบเป็นหุ่นยนต์หรือกลไกได้

40. ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมาเอง นอกจากตัด เจาะมาได้แล้ว หากเป็นพลาสติกสามารถหัก งอ ขึ้นรูปแต่ไม่มีการเชื่อมติดใช้ได้มั้ยครับ

ตอบ ได้

41. กติกาหุ่นยนต์ ม.ต้น ตัวหุ่นยนต์วางติดตั้งไม่ต้องเคลื่อนที่ได้ไหมครับ หรือใช้ล้อในการเคลื่อนที่ได้ไหม

ตอบ มีหรือไม่มีล้อก็ได้

42. กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ของระดับชั้น ม. ต้น ในการแทงลูกขาวแต่ละครั้ง แทง 1 ครั้งแล้วมาวางใหม่ในวงกลมเหรอครับ ตามที่เขียนไว้ใน ข้อ 4.6 (4)

ตอบ แทงแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันหยิบลูกขาวมาตั้งใหม่บริเวณเส้นรอบวง

43. หุ่นยนต์ ม.ต้น จำกัดขนาดของหุ่นรึเปล่า เพราะ ในเกณฑ์การแข่งขันไม่ได้บอกไว้

ตอบ ในข้อ 1 ข้อกำหนดเฉาะเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 1.1 ขนาดต้องไม่เกิน 40 ซม. x 40 ซม. x 40 ซม.

 

ขอบคุณที่มาจาก : http://obecrobot2015.thailandrobotics.com/

ใส่ความเห็น