การอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับไมโครบิต microbit

การอัพเดทเฟิร์มแวร์

Read more

การเชื่อมต่อไมโครบิต (micro:bit) เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมสู่ไมโครบิต

การเชื่อมต่อไมโครบิต

Read more

การติดตั้งโปรแกรม MakeCode Offline สำหรับการเขียนโปรแกรมไมโครบิต (microbit)

การติดตั้งโปรแกรม Ma

Read more

เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครบิต (microbit)

เครื่องมือในการเขียน

Read more