เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครบิต (microbit)

เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครบิต (microbit)

เขียนโปรแกรมแบบออนไลน์ (Online)

1. แบบ block code โดย Microsoft MakeCode editor ผ่านเว็บไซต์ https://makecode.microbit.org/

 

2. แบบ Text-based programming โดยใช้ ภาษา Python ผ่านเว็บไซต์ https://python.microbit.org/

เขียนโปรแกรมแบบ Mobile Application บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

1. บนระบบปฏิบัติการ IOS ดาวน์โหลดผ่าน App Store ชื่อ Application คือ micro:bit

 

หรือไปที่เว็บไซต์ https://apps.apple.com/gb/app/micro-bit/id1092687276

2. บนระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดผ่าน Google Play ชื่อ Application คือ micro:bit

 

หรือไปที่เว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.microbit

เขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์ (Offline)

โดยใช้โปรแกรม MakeCode Offline App

โดยโหลดโปรแกรมได้จาก เว็บไซต์ https://makecode.microbit.org/offline-app

อ่านการติดตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์ได้ที่นี่