เตรียมความพร้อมใช้งาน Arduino

เว็บไซต์หลักในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino : https://www.arduino.cc

Download the Arduino IDE version 1.8.5
สำหรับ Window >> Download <<
สำหรับ Linux 32 bits >> Download <<
สำหรับ Linux 64 bits >> Download <<

 

 

ที่มา (Reference):

https://www.arduino.cc
https://iot.telefonica.com/arduino

ใส่ความเห็น