รวมแบบสนามหุ่นยนต์

รวมรูปแบบสนามหุ่นยนต์
ไว้ดาวน์โหลดใช้ฝึกซ้อม

หุ่นยนต์บังคับมือประถมศึกษา การแข่งขันTTRC2014 <DOWNLOAD>
ที่มา http://www.thai-trc.com

หุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษา การแข่งขันTTRC2014  <DOWNLOAD>
ที่มา http://www.thai-trc.com

หุ่นยนต์อัตโนมัติประถมศึกษา  การแข่งขันTTRC2014 <DOWNLOAD>
ที่มา http://www.thai-trc.com


หุ่นยนต์หุนยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษา การแข่งขันTTRC2014  <DOWNLOAD>
ที่มา http://www.thai-trc.com

 

ใส่ความเห็น